Over Jan de Maar

Jan de Maar in actie tijdens een presentatie

“Vertellen zit me in het bloed.”

Ik ben geboren en getogen in de stad Groningen. Daar volgde ik ook de opleiding voor onderwijzer. Bij de lessen geschiedenis ontstond door de interactie tussen docent en leerlingen mijn liefde voor geschiedenis en het vertellen.

Tijdens mijn opleiding deed ik jeugd- en jongerenwerk in de binnenstad van Groningen, waar ik het geleerde meteen in praktijk kon brengen – een geweldige leerschool! Met de hoofdakte op zak met Nederlands en geschiedenis als hoofdvakken ben ik vervolgens aan de slag gegaan op een lbo- en mbo-school in Assen.

Van de deeltijdstudie ‘drama’ (expressie door woord en gebaar) die ik in die periode afrondde, pluk ik ook nu bij mijn presentaties nog steeds de vruchten.

Vervolgens kreeg ik de kans om in de gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen ‘meester in de bajes’ te worden, waar ik o.a. veel lessen verkeerseducatie heb verzorgd.

Veenhuizen is uniek. Ik heb het in de tijd dat ik in de gevangenis werkte erg goed leren kennen en heb veel presentaties verzorgd over dit boeiende dorp met zijn bijzondere geschiedenis.

Ook bij verkeerseducatie ligt mijn hart: vele jaren heb ik theorielessen verzorgd voor verschillende soorten rijbewijzen. Daarnaast geef ik presentaties over verkeer en verkeersveiligheid.

Print Friendly, PDF & Email